Przygotowanie do badania

Pierwsza wizyta

Pacjent na pierwszą wizytę powinien przynieść wczesniejsze badania. Pacjenci powyżej 40 roku życia powinni wykonać przed wizytą badanie PSA- marker nowotworowy stercza.

Badanie urodynamiczne

Badanie urodynamiczne jest wykonywane u pacjentów z dolegliwościami dolnych dróg moczowych. W badaniu tym możemy zdiagnozowac problemy spowodowane niewłaściwa pracą pęcherza moczowego jak i cewki moczowej.

Biopsja stercza

Biopsja stercza jest badaniem wykonywanym u pacjentów. którzy w badaniu markeru nowotworowego PSA uzyskali wynik wyzszy niż 4 ng/ml lub w badanie rektalnym wyczuwa się podejrzaną zmianę .


Obrzezanie

Stulejka jest problem zdrowotnym, który występuje zarówno u młodych jak i starszych mężczyzn. Polega na utrudnionym lub niemozliwym do odprowadzenia z żołędzi napletku, pod którym bardzo często występuje proces zapalny.

Zapraszam na konsultację

Badanie urodynamiczne

Badanie urodynamiczne pomaga ocenić fazę napełniania pęcherza jak i jego oprózniania oraz fazę po opróznieniu pecherza. Informacje uzyskane z badania pomagają postawić własciwa diagnozę i wybrać właściwe leczenie. Zawsze przed wykonaniem badania urodynamicznego powinna być wykluczona infekcja układu moczowego. Badanie powinno być wykonane u pacjentek z wysiłkowym nietrzymaniem moczu przed ewentualnym leczeniem operacyjnym., u osób z chorobami neurologicznymi lub po urazach w obrębie miednicy mniejszej. Objawy, które powinny zwrócic uwagę to parcia naglące powodujące niekontrolowane oddanie moczu, problem z rozpoczęciem oddania moczu, brak mozliwości wypróznienia pęcherza moczowego.
Biopsja stercza

Biposja stercza jest wykonywana w celu ewentualnego potwierdzenia występowania raka stercza. W trakcie biopsji pobierane są za pomocą igły biopsyjnej pod kontrolą sondy transrektalnej wycinki do badania histo-patologicznego. Wycinki następnie są badane pod mikroskopem. Wynik pozytywne oznacza dalsze leczenie uroonkologiczne. Wynik negatywny biopsji nie oznacza, że dany pacjent nie może mieć raka, w takim przypadku należy nadal wykonywać badanie PSA i w razie konieczności powtórzyc biopsje stercza.

Obrzezanie

Stulejka (łac. phimosis) - jest to schorzenie wrodzone lub nabyte polegające na zwężeniu otworu napletka, uniemożliwiające lub utrudniające ściągnięcie napletka (we wzwodzie lub w stanie spoczynku penisa) do rowka zażołędnego. Postać nabyta może być spowodowana m.in. przez stany zapalne prowadzące do zwłóknień oraz cukrzycę . Stulejka może powodować ucisk i ból w trakcie erekcji. Brak leczenia możę byc przyczyną trudności w oddawaniu moczu lub zatrzymanie moczu, trudności z utrzymaniem czystości- nieprzyjemny zapach, zakażenia. Może także powodować zaburzenia płodności- gromadzenie się nasienia pomiedzy napletkiem a żołędzią. Leczenie zachowawcze u osób dorosłych jest mało skuteczne i jedynie odkłada w czasie ewentualne leczenie operacyjne. Obrzezanie jest leczeniem operacyjnym stulejki. Polega na wycieciu częściowym lub całkowitym napletka i odsłonieciu żołędzi.